پیام تبریک روز خبرنگار

🔰پیام شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مجن به مناسبت روز خبرنگار 📝خبرنگاری رسالتی است که با آگاهی سازی، افکار عمومی را در قضاوت سره و ناسره یاری می رساند .   🖌 خبرنگاران و قلم نگاران، قاصدان و بذرافشانان صداقت، صراحت اند که واژگان را هنرمندانه کاشته و درخت…

مطالعه بیشتر