حمایت #شهردار_مجن از تولیدکنندگان صنایع دستی  

💠حمایت #شهردار_مجن از تولیدکنندگان صنایع دستی 🔰مهندس دربانیان شهردار #مجن طی بازدید از دوره برگزاری آزمون صنایع دستی از بانوان محترمی که در راستای تولید، عرضه و احیای صنایع دستی مجن تلاش می‌نمایند تقدیر نمودند همچنین جهت ساماندهی و در اختیار قرار دادن مکان مناسب برای آموزش ، تولید و…

مطالعه بیشتر